es | eu

Atxikipena

Hazte socio : Navarra Zirkular

Zer egin atxikitzeko?

Atxikipen-adierazpena sinatuz, Navarra Zirkularreko kide diren enpresek ekonomia zirkularraren alde lan egiteko konpromisoa hartu dute, hau da, aldian-aldian beren egoera ebaluatzeko, informazioa partekatzeko eta banakako edo taldeko proiektuetan parte hartzeko konpromisoa.

01 Deskargatu eta sinatu Navarra Zirkularri atxikitzeko adierazpena.

02 Bete Navarra Zirkularri atxikitzeko formularioa eta adierazpenaren baldintzak onartu.

Formularioa bete

Loading

Definizioak

Ekonomia zirkularra
ekonomia zirkularra jasangarritasunerako eredu ekonomiko berria da. Baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzea eta ahalik eta hondakin gutxien sortzea du helburu. Horretarako, prozesu zirkularrak materialak, produktuak eta horien osagaiak mantentzean oinarritzen dira. Prozesu horien bidez balio-katera itzul daitezke balio-bizitza amaitu ondoren. Erabilerak kontsumoa ordezten du, eta kontsumoa ziklo eraginkorretan baino ez da gertatzen. Horrela, produktuek, osagaiek eta, oro har, baliabideek uneoro beren erabilgarritasunari eta balioari eustea lortu nahi da, baliabide finituen kontsumoarekin loturarik ez duten balioa sortzeko mekanismoen bidez.

Bigarren mailako lehengaia
Ekonomia zirkularra jasangarritasunerako eredu ekonomiko berria da. Baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzea eta ahalik eta hondakin gutxien sortzea du helburu. Horretarako, prozesu zirkularrak materialak, produktuak eta horien osagaiak mantentzean oinarritzen dira. Prozesu horien bidez balio-katera itzul daitezke balio-bizitza amaitu ondoren. Erabilerak kontsumoa ordezten du, eta kontsumoa ziklo eraginkorretan baino ez da gertatzen. Horrela, produktuek, osagaiek eta, oro har, baliabideek uneoro beren erabilgarritasunari eta balioari eustea lortu nahi da, baliabide finituen kontsumoarekin loturarik ez duten balioa sortzeko mekanismoen bidez.

Monomateriala
Osagai guztiei dagokienez lehengai bakar batean oinarrituta ekoitzi eta sortutako produktua da, sailkapen selektiboa eta birziklapen optimoa ahalbidetzeko helburuarekin.

Ekodiseinua
Produktu edo zerbitzu bat proiektatzen den unean bertan, bizi-zikloaren fase bakoitzean sor daitezkeen ingurumen-inpaktu guztiak identifikatzen dituen metodologia da, horiek ahalik eta gehien murrizten saiatzeko, haien kalitateari eta aplikazioei kalterik egin gabe.

Datu pertsonalak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2017/679 Erregelamenduan (EB) (DBEO) eta 3/2018 Lege Organikoan, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoan (LODPB eta EDB) ezarritakoaren arabera tratatuko dira. Emandako datuak GAN-NIK eta LASEME enpresa publikoko SODENA SM enpresako langileek osatutako Nafarroa Zirkularreko talde teknikoak baino ez ditu erabiliko, Nafarroa Zirkularreko helburuetarako, Nafarroa Zirkularreko atxikimendu-agirian deskribatutako konfidentzialtasun-baldintzekin.